In de VRKI 2.0 – deel B (versie 2018, pagina 26) staat dat het in- en uitschakelen van inbraaksignaleringssystemen met gebruik van een afstandsbediening of app alleen is toegestaan bij niveau EL1. Niveau EL-1 is het niveau van elektronische maatregelen in klasse 1 woningen. “Vanaf niveau EL-2 kan er buiten het beveiligd gebied geschakeld worden door middel van componenten die behoren bij het productcertificaat van het inbraaksignaleringssysteem volgens NEN-EN 50136-1”.

Jammer genoeg is het natuurlijk niet mogelijk om de smartphone van de klant met de daarop geïnstalleerde app te certificeren conform grade 2 of 3. Daar moet nog wat aan de regelgeving gesleuteld worden.

Is een app dan niet te gebruiken vanaf niveau EL-2? Zeker wel! Ons advies is:

  • Weeg af of het gebruik van een app gewenst en zinvol is
  • Leg het gebruik van de app vast: “Indien wordt afgeweken van de, conform de VRKI 2.0, vastgestelde beveiligingsmaatregelen, moet dit worden vastgelegd in het intakedocument op de daarvoor bestemde plaats en voor akkoord te worden ondertekend door de belanghebbende partij(en), zoals de eindklant, verzekeraar en beveiligingsbedrijf.”

Zo is een app, mits goed overwogen en gedocumenteerd, vrijwel in alle situaties te gebruiken!